Privacy Website

Voor een privacy verklaring mbt tot behandelingen kijkt u hier

Contact informatie Eigenaar en dataverwerker:

Oda Care
Pythagorasstraat 54, 1098GD Amsterdam
contact email: info [at] odacare.com

Deze website verwerkt persoonlijke gegevens

Onze website verwerkt gegevens waaronder ook uw persoonlijke gegevens. Dat zal beperkt zijn tot uw IP-adres als uw bezoek zicht beperkt tot alleen lezen, kijken en bladeren door onze website.

Als u -indien van toepassing- een bestelling plaatst, formulieren invult of reacties geeft, worden er meer gegevens van u verwerkt.

Hieronder kunt u, per categorie lezen:

  • welke gegevens wij van u verwerken
  • waar die worden opgeslagen en hoe lang uw gegevens daar blijven opgeslagen
  • op basis van welke grondslag (recht) wij u deze gegevens vragen
  • met welke partij(-en) deze gegevens eventueel nog gedeeld worden.

Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. De gegevens die u ons toevertrouwd worden met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld en nooit zonder u medeweten gedeeld met derden.

De privacy voorwaarde is uitsluitend van toepassing op onze diensten en deze website en is uitdrukkelijk niet van toepassing op andere websites of informatiebronnen waar vanuit onze website naartoe gelinkt wordt. Raadpleegt u de privacy voorwaarden van deze andere websites.

Doel verwerking Persoonsgegevens en gebruikte services

Beveiliging

Om Internet criminalitiet tegen te gaan, zoals, maar niet gelimiteerd tot: hacking, phishing, spam, verspreiding van computervirussen, malware, ransome ware, trojans etc. werken wij samen met een van ‘s werelds meest toonaangevende instantie op het gebied van beveiliging van WordPress websites: Wordfence. Om gebruik te kunnen maken van hun diensten, wordt de data die wordt aangemaakt (zie hieronder) als gevolg van uw bezoek aan deze website met hun gedeeld. Zij gebruiken deze data, samen met die van honderdduizenden andere websites om kwaadwillend gedrag op te sporen, te beperken of zelfs te blokkeren.

Beveiliging diensten: oorspronkelijk Internet Protocol (IP) adres, proxy IP adres, bezochte url , complete http header, http aanvragen body, en cookie’s

Opslag by: Defiant Inc. Seattle, USA gedurende de periode zoals beschreven in hun Privacy voorwaarden

Grondslag tot gegevensverwerking: Gerechtvaardigd belang

Analytics

Google Analytics met geanonimiseerde IP’s (Cookies en gebruiksgegevens)

Opslag bij: Google voor de duur zoals beschreven in de privacy voorwaarden van de dienstverlener

Grondslag tot gegevensverwerking: Toestemming (dmv “cookie bar”)

Interactie dmv (contact-) formulieren

Algemeen Contact formulier (persoonlijke gegevens: Voor-, achternaam, e-mailadres(verplicht))

Opslag bij: Hosting SimpleOnlineSolutions (datacenter in Nederland) voor de duur tot verzoek tot verwijdering

Grondslag tot gegevensverwerking: Toestemming

Geboorte verhalen formulier (persoonlijke gegevens: Naam, e-mailadres(verplicht))

Opslag bij: Hosting SimpleOnlineSolutions (datacenter in Nederland) voor de duur tot verzoek tot verwijdering

Grondslag tot gegevensverwerking: Toestemming

Interactie dmv reacties op artikelen of pagina’s

Reactieformulier (Naam, email adres en optioneel een websiteadres)

Opslag bij: Hosting SimpleOnlineSolutions (datacenter in Nederland) voor de duur tot verzoek tot verwijdering

Grondslag tot gegevensverwerking: Toestemming

Recht op informatie omtrent gegevensverwerking

U heeft als gebruiker van onze diensten recht om over het volgende geïnformeerd te worden:

  • Welke persoonsgegevens worden gevraagd
  • Wat is het doel waarvoor deze gegevens gevraagd worden
  • Welke wettelijke grondslag is van toepassing waarom deze persoonlijke gegevens gevraagd worden.
  • Waar worden mijn gegevens opgeslagen
  • Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen
  • Worden mijn gegevens gedeeld met derden en zo ja waarom

Recht op Inzage, wijziging of verwijdering.

U heeft ten allen tijden recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens op deze website. Volgt u de aanwijzingen bij “Verzoek tot inzage” onderaan deze pagina, dan wel op uw account pagina in deze website. Voor zover het technisch nog niet mogelijk is dat u zelf uw gegevens kunt wijzigen of verwijderen, kunt u met ons contact opnemen. Uw verzoek zullen we dan z.s.m. (uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek) kosteloos verweken.

Mocht uw verzoek een verwijdering van uw gegevens inhouden waarbij u eerder met datzelfde gebruikersaccount reacties heeft geplaatst in de vorm van reacties, forumberichten, reacties op forumberichten, posts etc. doen wij u een verzoek om uw account te anonimiseren. Dit verzoek doen wij, omdat uw reactie of bericht een samenhang kan vormen in een discussie. Zouden wij uw bericht of reactie verwijderen, dan kan daarmee ook de samenhang verloren gaan. Anonimiseren zal volledig zijn: er zal niets kunnen herleiden naar u als persoon, zowel direct als indirect. Mocht anonimiseren niet mogelijk zijn (b.v. omdat uw berichten of reacties inhoudelijk persoonlijke gegevens bevat), of er zijn andere grondige redenen voor uw verzoek, dan kunnen wij toch besluiten uw volledige account (inclusief berichten, reacties, posts etc.) te verwijderen.

Recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens

Voor zover technisch mogelijk kunt u bezwaar maken om geen persoonlijke gegevens te verwerken.

Merk daarbij wel op dat er b.v. geen interactie met u kan plaatsvinden d.m.v. (contact) formulieren of b.v. dat u geen aankopen kunt doen in onze webshop. Wij moeten immers over minimale contactgegevens beschikken om u te kunnen bedienen.

Recht op overdracht persoonsgegevens

U heeft ten allen tijden recht op uw gegevens zoals bij ons bekend in een algemeen toegankelijk formaat (excel, pdf, csv) met als doen deze over te dragen aan uzelf of derden. Wij zullen u deze z.s.m. (uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek) kosteloos digitaal toesturen

Recht tot intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens

U kunt op elk moment uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken.

Neemt u daarvoor contact met ons op. Wij zullen tijdig en adequaat met u tot een oplossing komen.

Recht tegen geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht niet onderworpen te worden aan geheel geautomatiseerde besluitvorming. Volledigheidshalve noemen wij dit recht, maar wordt binnen onze dienst niet gebruikt.

Recht tot verzet tegen gegevensverwerking

Indien u het niet eens bent of klachten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u daarvan melding maken bij :

Autoriteit Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, mits u deze accepteert.

U bent niet verplicht de cookies te accepteren. Het is wel zo dat de website beter werkt en wij u meer doelgericht kunnen informeren.

Waarom cookies?

Wij zijn voortdurend op zoek om een zo goed mogelijk ervaring te bieden tijdens uw bezoek aan deze website. Het gebruik van cookies zijn daarbij onmisbaar. Cookies kunnen er b.v. voor zorgen dat u de cookie melding niet meer ziet als u deze geaccepteerd of juist geweigerd heeft. Een cookie kan u automatisch laten inloggen. Uw voorkeuren kunnen er in opgeslagen liggen. Etc.etc

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes welke informatie bevatten die van invloed kunnen zijn op de werking van de website. Deze bestandjes kunnen op uw apparaat (computer, tablet, smartphone etc.) of op de server worden geplaatst waarop deze website wordt gehost (tracking cookies)

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. Bovendien kunt u ze altijd verwijderen van uw computer. Raadpleeg de documentatie of help van uw webbrowser om te weten te komen hoe u dat kunt doen. Standaard stellen wij de geldigheid van een cookie in op 1 jaar.

Cookies accepteren of weigeren

Als u onze website bezoekt ziet u boven of onderaan een duidelijk gekleurde balk waarin u verteld wordt dat deze website gebruik maakt van cookies. U vindt daarin ook een link naar deze privacy voorwaarden en 2 knoppen: 1 op gebruik van cookies te accepteren en 1 om het gebruik van cookies te weigeren.

Wijzigen cookie keuze

Momenteel is het (nog) niet mogelijk u keuze te veranderen via de website, tenzij de cookie is verlopen en u opnieuw de balk krijgt te zien. Wilt u tussentijds uw keuze wijzigen, verwijderd u dan de cookies in uw web browser. Herlaad u dan de pagina van deze website. U krijgt dan opnieuw de vraag of u het gebruik van cookies wilt accepteren of weigeren.

Lijst gebruikte cookies

Naam: _ga

Beschrijving: Gebruik statistieken van de website

Service: Google Analytics

Duur: 2 jaar

Naam: _gid

Beschrijving: Gebruik statistieken van de website

Service: Google Analytics

Duur: 24 uur.

Naam: _gat

Beschrijving: Gebruik statistieken van de website

Service: Google Analytics

Duur: 10 min.

Naam: ct-ultimate-gdpr-cookie

Beschrijving: indien aanwezig: Cookies geaccepteerd

Service: website

Duur: 1 jaar

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen.

April 2018